Neden Cengiz Ergün?
Mimar Çağrı Oğuzalp Çoşkun

Mimar Çağrı Oğuzalp Çoşkun

Mimarlık Köşesi

Neden Cengiz Ergün?

28 Ocak 2019 - 10:39

Günümüzde, değişen yaşam koşulları, gelişen teknoloji, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik değişimler gibi sebepler dolayısıyla içinde yaşadığımız kentler büyük dönüşümlere sahne olmakta, kentlerin 21. yüzyıla adapte olabilmesi için büyük ölçekte kentsel aktörlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Her alanda baş döndürücü bir hız ve yoğunlukta yaşanan değişim, yerel yönetimleri kendilerini yeniden yapılandırmaya zorlamakta, uyum şartlarını ve bu yapılandırmaların nasıl yönetileceğini en acımazsız bir şekilde sorgulatmaktadır. Planlama, gelecek için vizyon oluşturur. Hedefleri belirli olan kuruluş ve kişilerin başarılı olması bir gerçektir. Planlama yapmış olan kurum ve yetkililerin duruş ve yönetimleri belirgindir, açıktır. 

Başarılı yerel yönetimlerin dinamik bir yapı olduğu düşünülürse, başarı süreci içinde ortaya çıkan sosyal yapı o kentin fiziksel yapısına da yansımalıdır. Dolayısıyla kentin yapısal evrim sürecinin temelinde sahip olduğu değerlerin tümünü kapsayan bir algı yönetimi olduğu ve bunun da özünde sosyo kültürel ve biçimsel kimlik yaratımı olduğu aşikardır.

Unutmamak gerekir ki; kamusal olan her tasarım, kendi kullanıcısını yaratır. Bu durum belki de yerel aktörlerin en büyük sorumluluğudur. Kent kimliği, oluşumunu, toplum kadar, kent yöneticilerinin de etkilediği tamamen yeni öğelerin ya da geçmişteki öğelerin yeniden yorumlandığı kültürel bir olgudur ki onun zaman ile olan ilişkisini kurup, sürekliliğini algılamak ve kavramak gerekir. Kültürün yaşamsal kanıtı mekanlardır, kentlerdir. Kent, insanlarıyla zengin ve kompleks kurallar zincirini kurar. Buna bağlı olarak, kentlerde konuşulan dil ortak ve anlaşılır olmalıdır. 

Bu süreç içinde Sarıgöl Belediye başkanımız Necati Selçuk'tan, Selendi belediye başkanımız Nurullah Savaş'a, Alaşehir Belediye Başkanımız Ali Uçak'tan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e kadar yerel yönetim liderlerimizin çok belirgin bir dil oluşturduğu görülmektedir. Tabiki Kentlinin ihtiyaçları bu üretim biçimini oluşturacaktır, yine de en önemli şey liderlerin vizyon ve fikirlerini uygulamadaki kararlılıklarıdır. Örneğin Nurullah Savaş başkanımızın hayalinin kendine yeten bir belediye, borçlarından arınmış bir belediye, Manisa'nın en doğusunda olmasına rağmen tam da merkezindeymiş gibi hizmetlerin alındığı bir belediye üretmek olduğunu düşünmekteyim. Ali Uçak başkanımız göreve gelir gelmez tüm mahallelerinin su sorununu çözdü ve şunu ifade etti "su inançtır, inançtaki temizliktir, Müslümanlıktır" . Her vatandaşa kendi öz kardeşi gibi yaklaşımı ile "Sevdamız Alaşehir" cümlesini sloganlaştırmıştır. Necati Selçuk başkanımız, kent estetiğinin neyi ifade ettiğinin, bir kente bakış açısının nasıl değiştirileceğinin hayalini kurduğunu düşünmekteyim. 

Ve bunların içerisinde Büyükşehir olduktan sonra masaya koyacak bir kalemi kurgulayamayan büyükşehir sistemi içerisinde çok kısa sürede bütün olumsuzlukları bertaraf eden, 17 ilçesiyle siyasi kimliğine bakmadan barış içerisinde olan Cengiz Ergün başkanımızdan bahsetmek gerektiğini düşünmekteyim. Onun hayalini anlamak için 2014 yılında ilk yaptığı icraatlara bakmak lazım. İlk yapılan icraatlar çocuk kulüpleri ve gençlik merkezleridir. Sonuç olarak Cengiz Ergün'ün 17 ilçesiyle vizyon sahibi bir büyükşehir oluşturduğunu, kente ve gençliğe verdiği değerler üretimiyle kentlinin özellikle gençliğin sevgisi kazandığını, bu üretimi yaparken de yüzündeki gülümsemenin hiçbir zaman eksik olmadığı görmekteyiz. Bunun için kırsaldan kente, batıdan doğuya herkesin dilinde o ortak ismi CENGİZ ERGÜN' Ü duymaktayız.


ÇAĞRI OĞUZALP COŞKUN
Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Adayı
Mimar

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Izmirli
    6 ay önce
    Cengiz ergün eski CHP, li nasıl oluyorda mhp li olmuş türkeşin tırnağı olamaz